Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (nerwic, zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych). Metoda może zapewniać trwałą zmianę funkcjonowania i samopoczucia pacjenta.

 

Rola terapeuty

Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza. Nie narzuca tematów, które trzeba poruszyć. Pacjent jest zachęcany do tego, aby ugłaśniać myśli, które przychodzą mu do głowy – nie cenzurując ich.

 

Praca polega na: znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z otaczającym światem oraz z rzeczywistością wewnętrzną pacjenta, wypracowaniu nowych definicji samego siebie, czasami w efekcie pracy pojawiają się jeszcze inne nowe rozwiązania – są to jedne z wielu nie zakładanych w celów terapii.

 

Informacje formalne

Sesja psychoterapeutyczna trwa zwyczajowo 45-50 minut. W tygodniu odbywa się minimum jedna sesja, w stałym terminie, zawsze z tym samym specjalistą. Czas trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną – najczęściej zależy od trudności pacjenta i jego motywacji do zmiany – w przybliżeniu można określić przedział czasowy od 6 miesięcy nawet do kilku lat.

 

Zadaniem pacjenta jest mówienie wszystkiego, co przychodzi mu do głowy oraz dotrzymywania umowy z terapeutą, która dotyczy: płatności, czasu trwania, nieobecności, współpracy i wszelkich innych zasad ustalanych podczas pierwszych kilku konsultacji w ramach zawartego kontraktu terapeutycznego. Pacjenci nie otrzymują zadań domowych.

 

Na pierwszych konsultacjach terapeuta ustala z pacjentem cele terapii i zasady współpracy. Cele terapeutyczne mogą ulegać zmianom w trakcie trwania psychoterapii. Prowadzenie psychoterapii wymaga od specjalisty ukończenia odpowiednich kursów oraz  ciągłego rozwoju kompetencji pod superwizją.